De MR bestaat uit een oudergeleding waarin 2 ouders zitting hebben. Daarnaast is er ook een leraren(personeels)geleding bestaande uit 2 leerkrachten. In het schooljaar 2022-2023 is de MR als volgt samengesteld:
 
OMR Inez Geelen Ouder groep 1-2
OMR Henk Vreugdenhil Ouder groep 1-2 en 3-4
PMR Lieke Castro Leerkracht groep 3-4
 
PMR Linda Janssen Leerkracht groep 1-2
 
U kunt ons natuurlijk ook mailen. Het e-mailadres is mr.tweesprong@meerderweert.nl