Ouderklankbordgroep
Sinds schooljaar 2012-2013 zijn wij op de Tweesprong gestart met een ouderklankbordgroep. De leerkrachten van de Tweesprong vinden het belangrijk om de mening van ouders te horen en hen te laten meedenken in schoolse zaken.
Ieder schooljaar wisselt de samenstelling van deze ouderklankbordgroep, zodat zoveel mogelijk ouders de gelegenheid krijgen om mee te denken. Vanuit iedere groep heeft er een ouder gedurende één schooljaar zitting in de ouderklankbordgroep. Vanuit het team wisselt de samenstelling gedeeltelijk. Inmiddels zijn de belrondes voor de ouderklankbordgroep geweest en is een nieuwe ouderklankbordgroep geformeerd. Hieronder vindt u een overzicht van de leden voor schooljaar 2021-2022.

Na elke bijeenkomst komt er een kort verslag in de boekenkast van het Ouderportaal te staan. Alle ouders, ook ouders die niet in de ouderklankbordgroep zitten, worden van harte uitgenodigd bespreekpunten in te brengen voor de ouderklankbordgroep. Deze bespreekpunten mogen worden ingebracht via de ouders die het lopende schooljaar zitting hebben in de ouderklankbordgroep.

Deelnemers 2021-2022

Groep 1: Mahjoub Labras (vader van Noor)
Groep 2: Bart Beerens (vader van Levi)                                   
Groep 3: Vera Jacobs (moeder van Koen)                      
Groep 4: Thijs Adriaans (vader van Ties)                                 
Groep 5: Helen Bongers (moeder van Dewi)                           
Groep 6: Monica Bongers (moeder van Esmee)                    
Groep 7: Erik Hermans (vader van Zino)                                  
Groep 8: Caroline Beerens (moeder van Jort)                        
Namens de MR:  Sandra van Goor (moeder van Nick)
Namens de OV: Dorianne Wijen (moeder van Sven, Myrna en Timo)

Vergaderdata: 5 november 2020 - de datum voor de tweede bijeenkomst moet nog worden bepaald

Powerpoint startbijeenkomst Ouderklankbordgroep