Afspraken op onze school
Grote Rekendag 2018
Schoolreis Toverland
Buiten spelen
Kerststukjes maken
Hoedenparade
Vol verwachting
Lampionnen Sint Maarten
Konijnen bij de woordenschatles
Sparktechlab
Herfstuitstapje groep 3-4
Herfstuitstapje groep 5 t/m 8
Week van het verkeer
Fietsverlichtingscontrole
Ouderklankbordgroep
Sinds schooljaar 2012-2013 zijn wij op de Tweesprong gestart met een ouderklankbordgroep. De leerkrachten van de Tweesprong vinden het belangrijk om de mening van ouders te horen en hen te laten meedenken in schoolse zaken.
Ieder schooljaar wisselt de samenstelling van deze ouderklankbordgroep, zodat zoveel mogelijk ouders de gelegenheid krijgen om mee te denken. Vanuit iedere groep heeft er een ouder gedurende één schooljaar zitting in de ouderklankbordgroep. Vanuit het team wisselt de samenstelling gedeeltelijk. Inmiddels zijn de belrondes voor de ouderklankbordgroep geweest en is een nieuwe ouderklankbordgroep geformeerd. Hieronder vindt u een overzicht van de leden voor schooljaar 2018-2019.

Na elke bijeenkomst komt er een kort verslag in de boekenkast van het Ouderportaal te staan. Alle ouders, ook ouders die niet in de ouderklankbordgroep zitten, worden van harte uitgenodigd bespreekpunten in te brengen voor de ouderklankbordgroep. Deze bespreekpunten mogen worden ingebracht via de ouders die het lopende schooljaar zitting hebben in de ouderklankbordgroep.

Deelnemers 2018-2019
Groep 1: Sander Stultjens (vader van Sterre)
Groep 2: Marcel Truijen (vader van Jurre)
Groep 3: Helma Smolenaars (moeder van Koen)
Groep 4: Daan Peeters (vader van Suus)
Groep 5: Jolanda Wijen (moeder van Janne)
Groep 6: Bjorn Smits (vader van Daphne)
Groep 7: Iwan van den Voort (vader van Daphne)
Groep 8: Susan Beckers (moeder van Jill)
MR-lid: Op toerbeurt (Janneke Stienen, Eric Steeghs, Sandra van Goor)
OV-lid: Natascha van Hout

Vergaderdata: 1 november 2018 - de datum voor de tweede bijeenkomst moet nog worden bepaald

Powerpoint startbijeenkomst Ouderklankbordgroep